Zdajemy sobie sprawę z tego, że inwestycja w fotowoltaike czy inne źródła energii odnawialnej to duży wydatek. Dlatego dla wszystkich zainteresowanych ofertą firmy SunEffect przygotowaliśmy informacje na temat dofinansowania.

Chciałbyś skorzystać z dofinansowania, ale nie wiesz od czego zacząć? Zapoznaj się z informacjami, które przygotowaliśmy. Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego, umów się z ekspertem i skorzystaj z możliwości dofinansowania instalacji fotowoltaicznej.

System Upustów

W myśl ustawy OZE osoba która jednocześnie pdoukuje oraz odbiera energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii jest nazywana Prosumentem. Może on wprowadzić nadmiar wyprodukowanej przez siebie energii do sieci, a po jakimś czasie ją odebrać rozliczając się ze swoim dostawcą w bilansie rocznym.

Ustawa o OZE przewiduje, że nadwyżka energii może być magazynowana w sieci publicznej przez okres 365 dni, a jej odbiór odbywa się w stosunku 1:0,8. Oznacza to, że możemy pobrać 80% energii wprowadzonej przez nas do sieci publicznej.

Pożyczka dla osób fizycznych

Osoby fizyczne mieszkające w województwie zachodniopomorskim mogą ubiegać się o dofinansowanie do fotowoltaiki w formie pożyczki w wysokości ustalonej części kosztów kwalifikowanych przy 2% oprocentowaniu dofinansowania. Pożyczka udzielana jest na okres od 5 do 15 lat i zakłada możliwość umorzenia do 30% przyznanej kwoty.

Ulga podatkowa za instalacje fotowoltaiczną

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. osoby fizyczne mogą od podstawy obliczenia podatku dochodowego odliczyć wydatki związane z zamontowaniem instalacji fotowoltaicznej.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Podstawą skorzystania z ulgi jest faktura VAT, a wydatki odlicza się w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym zostały one poniesione. Aby skorzystać z ulgi wystarczy jedynie posiadać fakturę VAT i odpowiednio wypełnić PIT.

Grono uprawnionych do skorzystania z ulgi jest ogromne. Dzięki nowej ustawie osoby fizyczne mogą założyć instalację o wiele taniej – warto skorzystać z takiego ułatwienia.

Link do ustawy

Program Czyste Powietrze

Z programu Czyste Powietrze może skorzystać każda osoba fizyczna, która posiada prawo własności nieruchomości, jest jej współwłaścicielem lub otrzymała zgodę na rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego.

Osoby, które skorzystają z programu Czyste Powietrze, otrzymają zwrot części zainwestowanych środków. Maksymalna wartość inwestycji, do której wyliczana jest dotacja, to 53 tys. zł. W przypadku, gdy koszty inwestycji przekroczą 53 tys. zł, osoby zainteresowane mogą otrzymać pożyczkę na dodatkowe wydatki. Minimalną wartością inwestycji kwalifikującej się do projektu to 7 tys. zł.

Leasing Dla Firm

Leasing jedną z najpopularniejszych form finansowania inwestycji, która umożliwia korzystanie z rzeczy, a w ostatecznym rozrachunku także jej nabycie, bez konieczności jednorazowego angażowania środków własnych. Przez cały czas trwania umowy leasingowej jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy, natomiast leasingobiorca płacąc opłaty leasingowe, wykorzystuje go do swoich celów gospodarczych. Leasing umożliwia wliczenie całego płaconego przez leasingobiorcę czynszu leasingowego w koszty uzyskania przychodu, co daje możliwość finansowania z zysku jeszcze przed opodatkowaniem.

Polegamy na technologii liderów branży